nadace VIA
leadershipsAid (ber to osobně)
 
www.leadershipaid.czZapoj se › Začni od sebe

Začni od sebe

Leadership Aid / Začni od sebe

Začni od sebe je roční asistenční program Nadace VIA pro leadery z nevládních organizací a neformálních skupin, působících v občanském sektoru.

Vychází z našeho přesvědčení, že leadership každého z nás je autentická věc. Proto si svou cestu musí najít každý sám. Uznáváme několik zásad, ze kterých jsme při sestavování programu vyšli:

  • leader velmi dobře rozumí sám sobě,
  • je srozumitelný a jeho cesta je vědomě zvolená,
  • chová se odpovědně k těm, které vede a stará se o své zdraví,
  • nemůže vést „nanečisto“, potřebuje praxi.

Program bude probíhat v několika rovinách, které tyto zásady přejímají:

Sebezkušenost

Pomůže Ti lépe poznat sám sebe – zjistit víc o Tvé motivaci a vizích, poznat lépe různé stránky Tvé osobnosti. Během roku proběhne devět setkání pod vedením Ester Neumanové a Ladislava Dvořáka u Gestalt Essence, Institutu pro Gestalt koučink.

Dovednost

Tématem dovednostní části je vědomý leadership - přijtetí odpovědnosti za vedení druhých a uvědomění si, jak toto vedení působí na ostatní i na Tebe. Čeká Tě pět setkání s Ladislavem Dvořákem.

Zdraví

Tři dny s Ester Neumanovou a Marianem Chrastou (gestalt terapeutem) Tě pomocí praktických cvičení seznámí se základy psychohygieny. Součástí programu jsou i tři bálintovská setkání. Účastníci mají možnost čerpat grant ve výši 6000 Kč na úhradu služeb poradců, mentorů, koučů a terapeutů dle vlastního výběru.

Praxe

Během účasti v programu budeš řešit projekt konkrétní změny ve své organizaci nebo komunitě. Oporou Ti přitom bude projektová manažerka a koučka Hana Vosmíková. Podle zájmu účastníků proběhnou až dvě setkání - skillshare, které vytvoří prostor pro sdílení zkušeností s realizací projektů.

Uzávěrka proběhla 15. září 2014. Kapacita programu je 12 míst.

Ke stažení:  

Text vyhlášení  [274 kB, doc]
Žádost o zařazení do programu  [273 kB, doc]
Harmonogram  [240 kB, docx]

© 2012 - leadershipaid; kontakt:
Webdesign Michal Michelle Siml (a Šárka Vašků); realizace a publikační systém Toolkit - Econnect